Category Archives: Thông tin BBT

Cách tham gia THOL Fanpage

Click vào hình để download mẫu

THOL Fanpage là group chia sẻ kiến thức dinh dưỡng, tập luyện, và cùng trao đổi, hướng dẫn cách sử dụng các sản phẩm thuộc bảo trợ của công ty TNHH Thương Mại BBT. Là group tập hợp các Fans THOL, thường giao lưu cùng Duy Nguyễn, và tổ chức các sự kiện offline/online hay […]