Category Archives: Quy chế lao động BBT

BBT – Sứ mệnh nâng gymbiz lên tầm nghệ thuật

BBT media team đóng vai trò nòng cốt trong tham vọng chinh phục thị trường và nâng cao tầm vóc gymer Việt. BBT nỗ lực xây dựng đội hình và đầu tư team media dựa trên chiến lược phát triển dài hạn. Chúng tôi cần những con người có tâm đặt tại BBT và có […]

Lễ tân – đóa hoa đầy kiêu hãnh tại BBT Building

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng phát triển, BBT tuyển dụng thêm vị trí Lễ tân, đây là vị trí mới nhưng không vị đó mà kém quan trọng trong bộ máy làm việc của công ty BBT. Chúng tôi đòi hỏi và kỳ vọng vị trí này rất cao, đây là bộ mặt […]

Nhiệm vụ và điều kiện trở thành bảo vệ công ty BBT

Bảo vệ công ty BBT là 1 tiểu đội quả cảm đảm bảo an toàn, an ninh cho toàn bộ khách hàng, nhân viên và toàn bộ tài sản, hàng hóa trong trụ sở BBT. Tất cả bảo vệ công ty cần phải là đội ngũ gymer trẻ, năng động, khỏe mạnh, linh hoạt khôn […]