Tuyển Dụng

THOL GYM Tuyển Dụng: Huấn luyện viên cá nhân – Personal Trainer

THOL THOL GYM TUYEN DUNG PT

THOL GYM là thương hiệu được phát triển bởi Duy Nguyễn – CEO BBT, với triết lý thể hình phục vụ cuộc sống. Chúng tôi luôn vận hành với ưu tiên mang lại giá trị cốt lỗi cho khách hàng. Với huấn luyện viên cá nhân, chúng tôi ưu tiên những người hiểu và sẵn […]

THOL Gym tuyển dụng bộ phận lễ tân tại cơ sở Quận 9 – Tháng 10/2020

BBT quận 9 tuyển lễ tân

BBT không ngừng phát triển và mỡ rộng quy mô. Thời gian sắp tới, BBT sẽ liên tiếp khai trương hệ thống Gym Center lớn mạnh với nhu cầu nhân sự hùng hậu, trong đó không thể thiếu bộ phận Lễ Tân. BBT Không ngừng lớn mạnh tuyện dụng Lễ Tân Quận 9 Mỗ tả […]