thể hình online

Buổi tập Duy Nguyễn Gym Phổ Tầng 5 đầy máu lửa

duy nguyễn gym phổ

Tầng 5 của dự án Duy Nguyễn Gym Phổ (DNGP) lần này với các bài tập xoay quanh các nhóm cơ chính: Vai, Tay sau, Bụng. Buổi tập được đánh giá thành công, truyền tải nhiều kiến thức, thông điệp và lột tả được  cái “hồn” trong thể hình. Duy Nguyễn Gym Phổ Tầng 5 […]