labrada việt nam

Labrada Việt Nam – “Đứa con tinh thần” độc quyền của BBT

labrada việt nam

Labrada là một công ty sản xuất thực phẩm bổ sung có bề dày, chiều sâu lịch sử và kinh nghiệm tại Hoa Kì. Labrada Việt Nam đã có hơn 6 năm “tuổi” tại thị trường nước nhà dưới sự phân phối độc quyền của công ty TNHH Thương Mại BBT. “Huyền thoại” Labrada sinh […]