THOL Selectorized Seated Row

THOL Selectorized Row khung máy khỏe, nặng, nước sơn cao cấp, phụ kiện đắt tiền đẳng cấp, giúp gymer lưng dầy xô rộng mạnh mẽ, phụ nữ săn chắc giảm mỡ lưng