Giá Tạ Dumbbell DR001

Kích thước: 230 x 75 x 90 cm , phù hợp với mọi không gian phòng Gym

Danh mục: