THOL Leverage Decline Chest Press

Khung máy chắc chắn, nước sơn cao cấp, đệm da êm ái tập nặng nhẹ nhàng đẳng cấp gym 5 sao..

Danh mục: