Đai THOL B002 Siêu Cứng Gánh Đùi

Khi thực hành các bài Squats 1 cách chuyên nghiệp thì chắc chắn bạn phải cần 1 đai lưng mang tính chuyên nghiệp, bạn không thể đùa giỡn sinh mạng mình bằng 1 thiết bị hỗ trợ tập rẻ tiền với độ rủi ro rất cao, lúc này, không có 1 sự lựa chọn nào tốt hơn cả

Danh mục: