Xtend Perform phục hồi, tăng sức mạnh

Scivation Xtend Perform là sự kết hợp đáng tin cậy của Scivation Xtend với PEAKO2, giúp bạn khám phá được một cấp độ mới của việc tập luyện, phá bỏ giới hạn bản thân