Cellucor COR Whey 70 lần dùng – Protein chất lượng mùi vị tuyệt vời nhất

Cor Performance Whey được sản xuất bằng phương pháp CFM Cross Flow Microfiltration. Ngoài chất lượng, cellucor còn mang đến cho khách hàng 1 hương vị tuyệt vời.

Danh mục: